Du har ingen varer i handlekurven.

Varsel- og fareskilt

Stort utvalg varselskilt og fareskilt. Økt sikkerhet med riktig HMS skilting

Økt sikkerhet med riktige varsel- og fareskilt

Varselskilt og fareskilt tydeliggjør ulike farer og risiko på arbeidsplassen eller i offentlige rom. Farer og risiko som kan utgjøre en fare for arbeidere eller besøkende skal skiltes på en tydelig måte.

Krav til varselskilt

Et varselskilt skal ha gul iøyenfallende farge og lett gjenkjennelig symboltrekant med utropstegn eller tilpasset symbol. Velg et av standardskiltene nedenfor eller tilpass egen tekst på ditt varselskilt.

Velg varselskilt:
Filter
Gult varselskilt som kan bestilles med tilpasset tekst og faresymbol. Velg mellom ferdige skiltmaler eller lag ditt eget varselskilt etter ditt behov.
Fra kr 200,-
Standard fareskilt som varsler om at det lagres gass under trykk og gjør oppmerksom på den faren det utgjør. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten "Gass under trykk".
Fra kr 200,-
Standard fareskilt som varsler om at det lagres gass under trykk og gjør oppmerksom på den faren det utgjør. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten "Gass under trykk".
Fra kr 275,-
Standard fareskilt for arbeidsplassen som varsler besøkende og ansatte om at man må ta hensyn til truck når man beveger seg i lokalet. Unngå ulykker! Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten "Se opp for truck".
Fra kr 200,-
Standard fareskilt for arbeidsplassen som varsler besøkende og ansatte om at man må ta hensyn til truck når man beveger seg i lokalet. Unngå ulykker! Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten "Se opp for truck".
Fra kr 275,-
Standard fareskilt som varsler om farer når man oppholder seg ved ladestasjon for truck. Skiltet har tydelige symboler og tekst som forteller at røyking og bruk av åpen ild er forbudt pga eksplosjonsfare.
Fra kr 275,-
Standard fareskilt som varsler om farer når man oppholder seg ved ladestasjon for elbil. Skiltet har tydelige symboler og tekst som forteller at røyking og bruk av åpen ild er forbudt pga eksplosjonsfare.
Fra kr 275,-
Standard fareskilt som varsler om fallfare, brukes typisk på steder det er glatt og stor fare for å falle. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten Fallfare.
Fra kr 200,-
Standard fareskilt som varsler om fallfare, brukes typisk på steder det er glatt og stor fare for å falle. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten Fallfare.
Fra kr 275,-
Standard fareskilt som varsler om fare for ras eller takras. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten Rasfare.
Fra kr 200,-
Standard fareskilt som varsler om fare for ras eller takras. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten Rasfare.
Fra kr 275,-
Standard fareskilt som varsler om fare for stråling. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten Strålingsfare.
Fra kr 200,-
Standard fareskilt som varsler om fare for stråling. Skiltet har gul farge med tydelig symbol og teksten Strålingsfare.
Fra kr 275,-
Gult varselskilt for skilting av port, med tekst Porten må holdes lukket.
kr 200,-
Gult varselskilt for arbeidsplassen. Hms skilt som varslar om at arbeid pågår og spenning må ikke innkobles.
kr 300,-
Gult varselskilt for arbeidsplassen. Hms skilt som varsler om at verneutstyr må brukes på området.
kr 200,-
Gult varselskilt for arbeidsplassen. Hms skilt som varsler om ansatte og besøkende om at ingen må gå under hengende last.
kr 200,-
Gult varselskilt for arbeidsplassen. Hms skilt som varsler ansatte og besøkende om farer forbundet med bruk av kran, og at man må være obs på dette.
kr 200,-
Gult varselskilt for arbeidsplassen. Hms skilt som varsler om klemfare og at nødvendig avstand bør holdes for å unngå skade.
kr 200,-
Gult varselskilt for arbeidsplassen. Hms skilt som varsler om største tillatte belastning (kg).
kr 200,-

Store rabatter ved mange skilt

Skal du bestille mange skilt? Send oss en epost med forespørsel på hva du trenger, så kommer vi straks tilbake med pristilbud. Vi kan også lage utkast og tilpasse skiltene akkurat slik du ønsker.

Det lønner seg å kjøpe skilt hos oss!

Trenger du hjelp til å bestille varselskilt eller fareskilt? Ring 700 65500 nå!

For å bestille i nettbutikken, velg ønsket type skilt. Størrelse, tekst og utseende kan tilpasses. Vi tar også i mot bestilling pr. epost. Skriv nødvendige opplysninger og send din bestilling eller forespørsel til post@foldal.no.

Vi har alle skilt du trenger for å varsle om fare og risiko. Enten standard skilt, eller vi tilpasser ditt behov.