Du har ingen varer i handlekurven.

Stempler for eksport/import

Stempler som tilfredsstiller kravene ved eksport/utførsel av varer

Ved utførsel/innførsel av varer må man ha riktig stempel. Som godkjent eksportør krever tollvesenet at eksportfakturaer stemples med riktig stempel. Se eksempler på stempler for tollklarering nedenfor.

I enkelte land er kravene til stempel enda strengere, vi får stadig henvendelser fra desperate kunder som forteller at en hel forsendelse står fast pga dokumenter mangler godkjent stempeltrykk. Det kreves ofte rundt stempel ved bruk av signering av utenlandske avtaler. Har du med Russland og Øst Europa å gjøre f.eks, så kommer man ingen vei uten et rundt firmastempel.

Nedenfor finner du en rekke stempelmaler som er mye brukt i eksport/import øyemed. Klikk på ønsket eksempel og gjør nødvendige tilpasninger i editoren. Trenger du hjelp til utforming, send din bestilling til post@foldal.no

Stempel for kontrakt med utenlandsk bedrift

Skal du signere en kontrakt med en utenlandsk forbindelse, for eksempel i Kina, så vil de i tillegg til din signatur kreve at kontrakten stemples med et gyldig "company stamp". Et slikt stempel bør ha firmanavn, adresse inkl. Norway, reg. no (Organisasjonsnummer) og helst også firmalogo. Her kan du lese mer om firmastempler.

Velg stempelmal:
Filter
elementer per side
Rundt stempel for bruk som offisielt firmastempel både i Norge og internasjonalt. Lages med ditt firmanavn, firmalogo og adresse opplysninger. Det er viktig at stempelet har internasjonal adresse og betegnelser dersom stempelet skal brukes som company stamp mot internasjonale kunder og leverandører, ikke minst dersom det skal brukes til stempling av offisielle dokumenter i forbindelse med import eller eksport av varer. Ved utførsel/innførsel av varer må man nemlig ha riktig stempel. For tollmyndigheter og selskaper i Asia og Øst Europa er det ofte absolutt krav til et godkjent stempeltrykk. Rund form og blått blekk er krav som ofte stilles, i tillegg bør du sørge for at du på ditt stempel har med tilsvarende firmaopplysninger som er brukt på eksempelet du ser på denne siden.
kr 675,- kr 794,-
Rundt stempel med firmanavn, adresse og organisasjonsnummer. Stempelet lages med din tekst og din bedrifts firmaopplysninger.
kr 526,- kr 619,-
Stempel for merking av tollpass og fraktbrev i henhold til Toll- og Mva-lovgivning fra 1.1.2023. Stempelet har tekst: NORSKE VARER. FRITT IHT. TL § 4-1-27 PKT. 3a eller 3b (Husk å velge om du stempelteksten skal henvise til tollforskriftens pkt 3a eller 3b!). Tollstempelet er anbefalt brukt i kombinasjon med et firmastempel.
kr 441,- kr 519,-
Stempel for merking av tollpass og fraktbrev med felt for dato og signering. Stempelet er i henhold til Toll- og Mva-lovgivning fra 1.1.2023. Stempelet har tekst: NORSKE VARER. FRITT IHT. TL § 4-1-27 PKT. 3a eller 3b (Husk å velge om du stempelteksten skal henvise til tollforskriftens pkt 3a eller 3b!). Tollstempelet er anbefalt brukt i kombinasjon med et firmastempel.
kr 792,- kr 931,-
kr 526,- kr 619,-
Ferdig tekst, kun legg inn ditt autorisasjonsnr.
kr 908,- kr 1 069,-
Ferdig tekst, kun legg inn ditt autorisasjonsnr.
kr 908,- kr 1 069,-
Ferdig tekst, kun legg inn ditt autorisasjonsnr.
kr 908,- kr 1 069,-
Ferdig tekst, kun legg inn ditt IDnr.
kr 823,- kr 969,-
Ferdig tekst, kun legg inn ditt IDnr.
kr 914,- kr 1 075,-

Stempel med tollautorisasjon nummer for tollklarering / opprinnelseserklæring

Vi lager stempler for erklæring av opprinnelsesbevis ved eksport/utførsel av varer i samsvar med EØS-avtalen (EEA). Også kalt fakturaerklæring. Se eksempler ovenfor. Stempelet brukes av eksportøren på et handelsdokument, vanligvis en faktura. Stempelet må inneholde autorisasjonsnummeret firmaet har fått av tollmyndighetene. Stempelet kan også lages på annet språk, som f.eks tysk. Gjør oppmerksom på at vi kun lager denne typen stempler til firma som har godkjenning fra Tollvesenet.

Trenger du hjelp til å bestille riktig stempel for eksport? Ring 700 65500 nå!

For å bestille i nettbutikken trykker du først på ønsket type stempel, velg så en av de redigerbare malene, eller lag / last opp ditt eget design.

Vi tar også i mot bestilling pr. epost. Skriv nødvendige opplysninger og send din bestilling til post@foldal.no.